cai dat SAp 7 42 | Hướng dẫn cài đặt SAP200 V7.42Phần 1. Cài đặt Sap2000 Nonlinear (Version 6.11)


______B1: Mở thư mục S20006.11.


______B2: cho Run Setup.exe


Chú ý: Vào thư mục: C:\Sap2000N6


Serial: 140776


 Chọn Typical.


Xong phần 1.Phần 2. Cài đặt Sap2000 Nonlinear (Version 7.10 7.42)


A. V 7.10:


_______B1:Mở thư mục S2000N7.10


_______B2: Mở thư mục update setup.


Chú ý: Vào thư mục: C:\Sap2000N7

 Chọn Single User.
Cho Example.
ChọnSap2000 Nonlinear Version 7.42B. Cập nhật lên V 7.40:


_______Chạy file Setup trong thư mục update của S2000N7.40


_______Cài vảo thư mục : C:\Sap2000N7 Ok.


C. Cập nhật lên V 7.42:


_______B1:Mở thư mục S2000N7.42


_______B2: Mở thư mục update setup.


_______Cài vảo thư mục : C:\Sap2000N7 Ok.

D. Crack:
Chép hai file Patch.exe và Patch.rtp từ thư mục con Patch của thư mục S2000N7.42 vào
Sap2000N7 của ổ C. Sau đó chạy file Patch.exe (trong thư mục Sap2000N7).; một màn
hình xuất hiện.
Liên hệ quảng cáo:

Vẽ Tranh Đẹp - Cao Hồng Art

 

Total Pageviews

Theo dõi qua email

Phong thuỷ xây dựng

Diễn đàn xây dựng

© 2010 Learning - Thư Viện Tài Liệu Xây Dựng All Rights Reserved Xây Dựng Converted into Blogger Template by Diễn đàn xây dựng