Thư Viện Photoshop dành cho kiến trúc 1. Ae down về dùng nhé . Đầu tiên là thư viện cây :


  Click here to enlarge
  TREE PSD 01 : http://www.fileserve.com/file/QmqB5Kq

  Click here to enlarge
  TREE PSD 02 : http://www.fileserve.com/file/eEht5pK
  Mirror :
  http://www.ziddu.com/download/121023...part1.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/121023...part2.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/121023...part3.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/121023...part4.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/121023...part5.rar.html

  Click here to enlarge

  TREE PSD 03 : http://www.fileserve.com/file/YP4Ja6Q
  Mirror : http://www.ziddu.com/downloadlink/12.../TREEPSD03.psd

  Click here to enlarge

  TREE PSD 04 : http://www.fileserve.com/file/esFTqM5
  Mirror :
  http://www.ziddu.com/downloadlink/12...SD04.part1.rar
  http://www.ziddu.com/downloadlink/12...SD04.part2.rar
  http://www.ziddu.com/downloadlink/12...SD04.part3.rar
  http://www.ziddu.com/downloadlink/12...SD04.part4.rar

  Click here to enlarge

  TREE PSD 05 : http://www.fileserve.com/file/qHRt4y6
  Mirror :
  http://www.ziddu.com/downloadlink/12...SD05.part1.rar
  http://www.ziddu.com/downloadlink/12...SD05.part2.rar

  Click here to enlarge

  TREE PSD 06 : http://www.fileserve.com/file/wnnqTcv
  Mirror : http://www.ziddu.com/download/120999...PSD06.psd.html

  Click here to enlarge
  TREE PSD 07 : http://www.fileserve.com/file/jz3c49m
  Mirror : http://www.ziddu.com/download/120999...PSD07.psd.html

  Click here to enlarge
  TREE PSD 08 : http://www.fileserve.com/file/W7WxeZZ
  Mirror :
  http://www.ziddu.com/download/121023...part1.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/121023...part2.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/121023...part3.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/121023...part4.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/121023...part5.rar.html  Click here to enlarge
  TREE PSD 09 : http://www.fileserve.com/file/upEUQra

  Click here to enlarge
  TREE PSD 10 : http://www.fileserve.com/file/mhn4kPR

  Th? vi?n bao c?nh Photoshop :
  Click here to enlarge
  Architectural scene 01 : http://www.fileserve.com/file/Bj46CcD

  Click here to enlarge
  Architectural scene 02 : http://www.fileserve.com/file/jyqGujs

  Click here to enlarge
  Architectural scene 03 : http://www.fileserve.com/file/ZH7BvtP

  Click here to enlarge
  Architectural scene 04 : http://www.fileserve.com/file/qEHhxQh
  Mirror :
  http://www.ziddu.com/downloadlink/12...ne04.part1.rar
  http://www.ziddu.com/downloadlink/12...ne04.part2.rar
  http://www.ziddu.com/downloadlink/12...ne04.part3.rar
  http://www.ziddu.com/downloadlink/12...ne04.part4.rar

  Click here to enlarge

  Architectural scene 05 : http://www.fileserve.com/file/RRrdmu9

  Click here to enlarge

  Architectural scene 06 : http://www.fileserve.com/file/USQKmed

  Click here to enlarge

  Architectural scene 07 : http://www.fileserve.com/file/MDAb4tT
  Click here to enlarge
Liên hệ quảng cáo:

Vẽ Tranh Đẹp - Cao Hồng Art

 

Total Pageviews

Theo dõi qua email

Phong thuỷ xây dựng

Diễn đàn xây dựng

© 2010 Learning - Thư Viện Tài Liệu Xây Dựng All Rights Reserved Xây Dựng Converted into Blogger Template by Diễn đàn xây dựng