Tổng hợp tài liệu học 3DSMAX

Tổng hợp nhiều tài liệu học 3DSMAX
http://www.mediafire.com/?sharekey=2...5b683ca963feb5


Tài liệu học 3DSmax căn bản (Tiếng Việt)..!
Tài liệu này rất căn bản, phù hợp cho những bạn lần đầu tiên biết đến 3dmax.
vismasters
http://www.mediafire.com/download.php?i210ybu9w3z
learning 3D Max
http://www.mediafire.com/download.php?mp3sud0xlpt
Introducing 3ds Max 9 3D for Beginners Apr 2007
http://www.mediafire.com/download.php?9jxeeezjxx4
giao_trinh_3dsmax
http://www.mediafire.com/download.php?2dngutwutd2
3dsMax2k9_Setup_Banve
http://www.mediafire.com/download.php?tzuxt0nztj3
3dsMax2k8_Modeling_Bai01
http://www.mediafire.com/download.php?p4ondlced0m
3dsMax2k8_Modeling_Bai02
http://www.mediafire.com/download.php?xixupoy2t9y
3dsMax2k8_Modeling_Bai03
http://www.mediafire.com/download.php?bijn5jb4yjj
3ds.max english
http://www.mediafire.com/download.php?3bgmlg9mlgx
Liên hệ quảng cáo:

Vẽ Tranh Đẹp - Cao Hồng Art

 

Total Pageviews

Theo dõi qua email

Phong thuỷ xây dựng

Diễn đàn xây dựng

© 2010 Learning - Thư Viện Tài Liệu Xây Dựng All Rights Reserved Xây Dựng Converted into Blogger Template by Diễn đàn xây dựng